Tam, kde bude umístěna nová dopravní značka „Zimní výbava“ (č. C 15a), budou v období od 1. listopadu do 31. března muset mít řidiči bez ohledu na aktuální počasí nebo stav vozovky zimní pneumatiky.

A kde, že jsou tyto silnice? Podívejte se na interaktivní mapu iDNESu z roku 2011.  Situace se může měnit místními vyhláškami.

Vyhláška stanovuje možnost umístit pod značkou dodatkovou tabulku s uvedením požadované hloubky dezénu či odlišnou úpravou doby platnosti.

Tedy osobní a užitková vozidla s celkovou hmotností do 3500 kg musejí mít hloubku dezénu nejméně 4 mm na všech kolech. Vozidla s hmotností nad 3500 kg mají předepsanou hloubku dezénu nejméně 6 mm na všech hnacích kolech.

Za porušení tohoto nařízení může být odebrán jeden bod a udělena pokuta v řádu tisíců korun.

Značky a znění zákona

Značka Zimní výbava„Zimní výbava“ (č. C 15a), která přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N 8) v období od 1. listopadu do 30. dubna pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik 9), a to u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm na všech hnacích kolech;použití zimních pneumatik může být nahrazeno použitím sněhových řetězů; pod značkou může být umístěna dodatková tabulka E 12 s uvedením odlišné úpravy doby platnosti,aa)

„Zimní výbava – konec“ (č. C 15b), která ukončuje platnost značkyč. C 15a.8) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákonač.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.