Zásady ochrany osobních údajů – cookies

Aktualizováno  15-Únor-2023

Platnost  15-Únor-2023

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují zásady

Jiří Slavík, Obřanská 452/23, Brno-Maloměřice 61400, Czechia, email: info@auto-slavik.cz, telefon: 608 408 921

o shromažďování, používání a zpřístupňování vašich údajů, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky ( https://auto-slavik.cz/ ).  (služba“). Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.  Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli bez předchozího upozornění upravit a revidované zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve službě.  Revidované Zásady nabudou účinnosti 180 dní od jejich zveřejnění ve Službě a váš pokračující přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů.  Doporučujeme proto pravidelně zkontrolovat tuto stránku.

 1. Informace, které shromažďujeme:

  Budeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

  1. Jméno
  2. E-mail
  3. Mobilní telefon
 2. Jak používáme vaše údaje:

  Údaje, které o vás shromažďujeme, použijeme pro následující účely:

  1. Sběr zpětné vazby od zákazníků
  2. Podpora
  3. Objednávky od zákazníka po e-mailu

  Pokud budeme chtít použít vaše údaje k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a použijeme vaše údaje pouze po obdržení vašeho souhlasu a poté pouze pro účely, pro které souhlas udělujete, pokud od nás nebude vyžadováno jinak.

 3. Jak sdílíme vaše informace:

  Bez vašeho souhlasu nepřevedeme vaše osobní údaje žádné třetí straně, s výjimkou omezených okolností popsaných níže:

  1. Analytika

  Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze k účelu, pro který byly předány, a neuchovávaly je déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

  Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit také pro následující účely: (1) abychom vyhověli platným zákonům, nařízením, soudním příkazům nebo jiným právním postupům;  (2) k vymáhání vašich smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů;  nebo (3) reagovat na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje jakákoli práva třetích stran.  Pokud se služba nebo naše společnost sloučí nebo získá s jinou společností, vaše informace budou jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

 4. Uchovávání vašich informací:

  Vaše osobní údaje u nás budeme uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let poté, co uživatelské účty zůstanou nečinné, nebo tak dlouho, jak je budeme potřebovat ke splnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.  Možná budeme muset uchovávat určité informace po delší dobu, jako je vedení záznamů / hlášení v souladu s platnými zákony nebo z jiných legitimních důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, předcházení podvodům atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádný vás neidentifikuje (přímo nebo nepřímo), mohou být uloženy na dobu neurčitou.

 5. Vaše práva:

  V závislosti na platných zákonech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo obdržet kopii svých osobních údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenesení) vašich osobních údajů informace jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli se zpracováním vašich údajů, právo podat stížnost u zákonného orgánu a taková další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na info@auto-slavik.cz.  Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

  Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, možná nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci používat.

 6. Soubory cookie atd.

  Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme tyto a vaše volby ve vztahu k těmto technologiím sledování, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie. Cookie Policy.

 7. Zabezpečení:

  Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů pod naší kontrolou.  Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a v důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáváte, a činíte tak na vlastní riziko.

 8. Pověřenec pro stížnosti / ochranu údajů:

  Pokud máte jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich údajů, které jsou u nás dostupné, můžete se obrátit na našeho Grievance Officer na adresu Jiří Slavík, Obřanská 452/23, email: info@auto-slavik.cz.  Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými zákony.

Zásady ochrany osobních údajů vytvořené pomocí CookieYes.